mengen-en-roeren-1

Rubber doek, Banden, Riemen, Zolen, Regenpakrubber, Gummipakking en meer ...


Voor het vervaardigen van de meeste rubberartikelen zijn gecompliceerde, zware en dure machines noodig. De hieronder aangegeven recepten dienen dus hoofdzakelijk ter oriëntatie en zijn gewoonlijk met beperkte hulpmiddelen niet uit te voeren.

Plastische stoffen zijn stoffen, die onder den invloed van gewoonlijk warmte en druk gemakkelijk van vorm veranderen; ze kunnen dus in bepaalde vormen geperst worden. Bij eenige typen gaat dit persen in de warmte gepaard met een onsmeltbaar worden der massa; eenmaal in een bepaalden vorm geperst kan men ze dus niet meer opnieuw verwerken; hiertoe hooren de kunstharsmassa's. Hiernaast kunnen de massa's die cellulose-esters of aethers als bindmiddel hebben, meer dan eens geperst worden; dit beteekent dus dat men hier het afval weer verwerken kan.

Een bepaald rubberproduct kan op vele wijzen gemaakt worden. Men kan de soort van het gebruikte caoutchouc wijzigen, men kan verschillende pigmenten en vooral men kan verschillende vulcanisatieversnellers en andere toevoegingen gebruiken. In den eersten tijd mengde men eenvoudig den ongevulcaniseerden rubber met vulstoffen, pigment en zwavel en verhitte het mengsel tot vrij hooge temperaturen tot het voldoende gevulcaniseerd was. Het bleek dat dergelijke rubberartikelen spoedig door het ouder worden bedierven; de rubber oxydeerde tot harde niet elastische massa's. De chemische industrie heeft nu eenige stoffen gevonden die dit verouderen door oxydatie vertragen. Hiernaast heeft men vulstoffen gevonden, die de eigenschappen van den gevulcaniseerden rubber aanmerkelijk verbeteren. Men denke slechts aan de buitengewoon langzame slijtage van onze moderne autobanden, die met bepaalde soorten zwartsel en met zinkwit gevuld worden. Bovendien vond men dat door het verhitten op vrij hooge temperaturen bij het vulcaniseeren de eigenschappen niet beter werden. Hier vond men stoffen, die het vulcaniseeren bij veel lagere temperaturen en met minder zwavel doen plaats vinden. Deze vulcanisatieversnellers verdeelt men in eenige typen, de langzame-, de vlugge- en de ultraversnellers. Het is duidelijk dat hier de chemische industrie voor iedere groep een betrekkelijk groot aantal verbindingen levert, die ieder toch afwijkende eigenschappen bezitten. Daar dit gewoonlijk zeer gecompliceerd samengestelde verbindingen zijn, komen ze nooit onder hun chemischen naam, doch steeds onder fantasienamen in den handel.

De temperatuur en de tijdsduur der vulcanisatie hangen van kleinigheden af. Deze moeten dus steeds te voren bepaald worden. Het kleven van ongevulcaniseerden rubber verhindert men algemeen door zuiver fijn talcum op te strooien.

HEBBEN

Hospitaaldoek

Pale crêpe 100
dl
Vaseline 1
dl
Zinkoxyde 10
dl
Lithopone 75
dl
Krijtwit 63
dl
Pigment
dl
Monex 0 ,5 dl
Zwavel 2
dl
Aan de lucht vulcaniseeren, de temperatuur in een uur tot 120℃ laten stijgen en dan een uur op 120℃ houden.

Rubberstoffen

Pale crêpe 100
dl
Plastogeen 6
dl
Stearinezuur 1
dl
Zinkoxyde 5
dl
China caly 40
dl
Kalite no. 1 40
dl
Captax 1
dl
Zimate 0 ,1 dl
Zwavel 1 ,5 dl
Bij het vulcaniseeren laat men de temperatuur in een uur tot 125℃ stijgen en houdt de temperatuur dan gedurende een half uur tot 1 uur op 125℃.
hospitaaldoek

Witte rubber

Pale crêpe 15 ,00 dl
Paraffine 0 ,31 dl
Krijtwit 50 ,00 dl
Witte klei 25 ,00 dl
Zinkoxyde 6 ,50 dl
Magnesiumcarbonaat 1 ,50 dl
10% Thionex 0 ,625 dl
Anti-Scorch-T 0 ,0625 dl
Zwavel 1 ,00 dl

Witte binnenbanden

Pale crêpe 100
dl
Vaseline 7 ,5 dl
Agerite 1
dl
Zinkoxyde 15
dl
Lithopone 130
dl
Witte klei 40
dl
Kalite no. 1 200
dl
Altax 1 ,25 dl
Zwavel 3 ,0 dl

Auto binnenband

Pale crêpe 50
dl
Smoked sheets 50
dl
Plastogeen 4
dl
Stearinezuur 0 ,5 dl
Agerite 1 ,0 dl
Kalite no. 1 50
dl
Zinkoxyde 5
dl
Tuads 0 ,1 dl
Altax 0 ,5 dl
Captax 0 ,5 dl
Zwavel 1 ,0 dl
Vulcaniseeren: 3 min bij 3 tot 4 at.

Transparante rubber

Pale crêpe 100
dl
Plastogeen 5
dl
Rodo no. 10 0 ,1 dl
Stearinezuur 1 ,0 dl
Zinkcarbonaat 2 ,0 dl
Zinkmate 0 ,25 dl
Captax 0 ,50 dl
Zwavel 1 ,50 dl
Vulcaniseeren 15 min bij 1 at.

Rubber voor bandenkarkassen

Pale crêpe 50
dl
Smoked sheets 50
dl
Plastogeen 4
dl
Stearinezuur 2
dl
Agerite 1
dl
Zinkoxyde 5
dl
Tuads 0 ,05 dl
Captax 1
dl
Zwavel 2 ,50 dl
Vulcaniseeren: 45 min bij 135℃.

Massieve banden

Smoked sheets 60
dl
Donkere crêpe 40
dl
Cumaronhars 1
dl
Minerale rubber 2
dl
Stearinezuur 0 ,5 dl
Neozone A 1 ,0 dl
Zinkoxyde 30
dl
Versneller 8o8 0 ,7 dl
Zwavel 3 ,25 dl
Vulcaniseeren 45 min op 138℃.

Loopvlak

Smoked sheets 100
dl
Dennenteer 4
dl
Stearinezuur 2
dl
Neozone A 1 ,25 dl
Carbon black 40
dl
Zinkoxyde 10
dl
Versneller 8o8 0 ,9 dl
Zwavel 3 ,25 dl
Vulcaniseeren: 60 min bij 138℃.

Rubberriemen

Smoked sheets 9 ,5 dl
Dunne bruine crêpe 10
dl
Regeneraat 59
dl
Paraflux 5
dl
Stearinezuur 0 ,5 dl
Neozone D 0 ,56 dl
Loodglit 0 ,06 dl
Krijtwit 10 ,3 dl
Zinkoxyde 2 ,25 dl
10% Thionex 0 ,62 dl
Zwavel 2 ,25 dl
Vulcaniseeren 15 min op 135℃.
goodyear-G8
Goodyear G8 Vintage (juni 1962)
continental
Continental Vintage

Rubberriemen bewaren

Om het hard worden te verhinderen smeert men ze met een kwast met het volgende mengsel in:
Schellak 2
dl
Alcohol 1
dl
Ammoniak 3
dl
Water 6
dl

Eboniet voor kammen

Smoked sheets 100
dl
Katoenpitolie 22
dl
Bijenwas 2
dl
Versneller 833 1 ,5 dl
Zwavel 45
dl
Ongeveer 6 uren in water vulcaniseeren bij 135℃.

Zwarte rubberzolen

Rubber 100
dl
Plastogeen 6
dl
Agerite-poeder 1
dl
Zinkoxyde 5
dl
Krijtwit 40
dl
Kalite no. 1 40
dl
China clay 25
dl
Gasroet 2
dl
Zimate 0 ,10 dl
Altax 0 ,50 dl
Captax 0 ,50 dl
Zwavel 2 ,50 dl
Droog vulcaniseeren, in een uur de temperatuur tot 127℃ laten stijgen, dan een uur op deze temperatuur houden.
vredestein
'Vredestein, tevreden zijn'

Zwarte gummibakken

Smoked sheets 11 ,5 dl
Regeneraat 64 ,0 dl
Asfalt 3 ,0 dl
Paraffine 0 ,3 dl
Stearinezuur 0 ,4 dl
Neozone A 0 ,5 dl
Carbon black 9 ,4 dl
Krijt 7 ,3 dl
Zinkoxyde 1 ,0 dl
Loodglit 0 125 dl
10% Thionex Master


 Batch 1 ,125 dl
Zwavel 1,50
dl
Vulcaniseeren: 12 min bij 2½ at.

Harde witte gummizolen

Pale crêpe 28 ,75 dl
Stearinezuur 0 ,25 dl
Magnesiumcarbonaat 43 ,0 dl
Lithopone 21 ,40 dl
Zinkoxyde 1 ,50 dl
Lijm 2 ,88 dl
Ultramarijnblauw 0 ,09 dl
Diphenylguanidine 0 ,28 dl
10% Thionex Master

dl
 Batch 0 ,35 dl
Zwavel 1 ,50 dl
Vulcaniseeren: 8-10 minuten bij 158℃.

Zeer goede zwarte schoenzolen

Pale crêpe 50
dl
Smoked sheets 50
dl
Agerite-gel 1 ,35 dl
Zinkoxyde 60
dl
Gasroet 10
dl
Witte klei 40
dl
Kalite no. 1 60
dl
Captax 1 ,25 dl
Tuads 0 ,0125 dl
Zwavel 2 ,5 dl
Vulcaniseeren: in 60 min op 124℃ brengen en de temperatuur gedurende 45 tot 60 min op deze hoogte houden, luchtdruk 2 at.

Rubber badmutsen

Rubber 100
dl
Stearinezuur 1
dl
Cycline-olie 4
dl
Zinkoxyde 5
dl
Krijtwit 15
dl
Lithopone 15
dl
Zwaarspaat 15
dl
Ureka C 1 ,25 dl
D.P.G. 0 ,25 dl
Zwavel 2,00
dl
Vulcaniseeren: 8 min bij 2½ at.

Zachte gummisponzen

Rubber 100
dl
Stearinezuur 1
dl
Oliezuur 1
dl
Vaseline 18
dl
Witte factis 5
dl
Zinkoxyde 2 ,5 dl
Natriumbicarbonaat 15
dl
Krijtwit 25
dl
Ureka C 0 ,625 dl
Guantal 0 ,375 dl
Zwavel 4 ,00 dl
Vulcaniseeren: 2 cm dik, 20 min bij 5 at.

Gummipakking

Smoked sheets 35 ,125 dl
Regeneraat 10
dl
Paraffine 1
dl
Paraffine-olie 5
dl
Stearinezuur 0 ,275 dl
China clay 20
dl
Krijtwit 20
dl
IJzeroxyde 6
dl
Zinkoxyde 1 ,5 dl
Beutene 0 ,75 dl
Zwavel 0 ,75 dl
badmuts-op-in-het-zwembad
'Met rubber badmuts op'
HEBBEN
Rubber voor electrische kabels

Smoked sheets 5
dl
Zuiver regeneraat 48
dl
Minerale rubber 20
dl
Stearinezuur 0 ,25 dl
Paraffine 0 ,25 dl
Neozone A 0 ,3125 dl
Krijt 23 ,6 dl
Zinkoxyde 1 ,0 dl
Versneller 8o8 0 ,3125 dl
Zwavel 1 ,25 dl
Vulcaniseeren: de temperatuur in 30 min op 135℃ brengen, dan 105 min op deze temperatuur houden.

Rubber voor wringerrollen

Smoked sheets 38
dl
Paraffine 0 ,50 dl
Smeerolie 1 ,25 dl
Du Pont Antox 0 ,375 dl
Zinkoxyde 2 ,0 dl
Lithopone 35 ,0 dl
Krijtwit 21 ,50 dl
Versneller 8o8 0 ,125 dl
Zwavel 1 ,125 dl
Vulcaniseeren: 45 min bij 145℃.
wringer-velo
'Velo wringer met 10 jaar garantie op de rollen'

Rubberdraad

Pale crêpe 100
dl
Agerite (wit) 1
dl
Zinkoxyde 2
dl
Pigment naar wensch.
Zimate 0 ,10 dl
Altax 0 ,50 dl
Captax 0 ,50 dl
Zwavel 2 ,00 dl
Vulcaniseeren met stoom, in 10 min de temperatuur op 127℃ brengen en 30 min op deze temperatuur houden.

Regenjassenrubber

Hevea-rubber 48
dl
Loodglit 10
dl
Zinkoxyde 20 ,5 dl
Minerale rubber 5
dl
Krijt 15
dl
Zwavel 1 ,5 dl
Vulcaniseeren: 45 min bij 145℃.
regenjassenrubber

Heetwaterflesschen

Pale crêpe 34 ,375 dl
Process-olie 0 ,50 dl
Zwaarspaat 34
dl
Krijtwit 25 ,25 dl
Zinkoxyde 3
dl
Rubber-oranje 0 ,75 dl
10% Thionex 1 ,4375 dl
Zwavel 0 ,6875 dl
Vulcaniseeren: 7 min bij 142℃.

Radeergummi

Crêpe 4
dl
Stijfsel 10
dl
Vaseline 4
dl
Gevulc.afvalrubber 2
dl
Factis 1
dl
Slijpmiddel 2
dl
Lithopone 3
dl
Versneller 0 ,05 dl
Zwavel 0 ,1 dl
Vulcaniseeren: 45 min bij 145℃.

Namaak peau de suède

Pale crêpe 40
dl
Wit regeneraat 20
dl
Slangenregeneraat 15
dl
Bruine factis 8
dl
Zinkoxyde 5
dl
Lithopone 6 ,25 dl
Katoenpitolie 1
dl
Stearinezuur 0 ,5 dl
Zwavel 0 ,85 dl
Captax of Eureka 0 ,85 dl
Anti-oxydatiemiddel 0 ,5 dl
Men kalandert een dunne laag van dezen rubber op een onderlaag van katoenen weefsel. Hierna lost men een deel van deze compositie in oplosmiddel op en strijkt hiervan een dunne laag op den rubber. Nu strooit men korte vezels van de juiste kleur in de natte kleeflaag en vulcaniseert bij 122℃.
HEBBEN

Hfst.17 - Rubber, plastische stoffen en was
Hospitaaldoek - Rubberstoffen - Witte rubber - Witte binnenbanden - Auto binnenband - Transparante rubber - Rubber voor bandenkarkassen - Massieve banden - Loopvlak - Rubberriemen - Rubberriemen bewaren - Eboniet voor kammen - Zwarte rubberzolen - Zwarte gummibakken - Harde witte gummizolen - Zeer goede zwarte schoenzolen - Rubber badmutsen - Zachte gummisponzen - Gummipakking - Rubber voor elektrische kabels - Rubber voor wringerrollen - Rubberdraad - Regenjassenrubber - Heetwaterflesschen Radeergummi - Namaak peau de suède
Rubber, plastische stoffen en was [2]
Doorschijnende rubber - Zwarte latex - Rubber met nitrocellulose - Rubbercement - Zwarte kleefstof voor het doubleeren van kunstleder - Zwarte kleefstof voor het doubleeren van rubber - Rubber (tegen olie bestand) - Zegellak - Goudzegellak - Luxe zegellak - Flesschenlak - Bakeliet-perspoeder - Bindmiddel voor kunstkurk - Benzylcellulose=perspoeder - Tanden-afdrukwas - Lijmcompositie voor speelgoed - Buigzame was - Entwas - Schoonmakerswas - Draadwas - Bijenwas-vervangmiddel - Kaarsen
Rubber, plastische stoffen en was [3]
Over: Caoutchouc - Was - Plastisch versus Elastisch - Grondstoffen - Was

De inleiding is van belang voor het gehele boek, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk vergiftige stoffen worden bij het recept aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wasschen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij de oorspronkelijke tekst weer van het boek 'mengen en roeren, verschenen in 1936. Lees vooral de inleiding met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'

Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.
'Enjoy Life'
disclaimer | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com
copyright © 2013 -
vindikhier.nl - all rights reserved
under construction