Inhoudsopgave
body-health
mengen en roeren

Eerste hulp bij ongelukken

Bij een noodsituatie, direct een arts roepen

De meest krachtige eerste hulp is er voor te zorgen dat binnen zo kort mogelijke tijd geneeskundige hulp ingeroepen wordt. Ook bij schijnbaar zeer lichte verwondingen, hetzij door zuiver mechanische of door chemische inwerking, na het verlenen van eerste hulp, de verwonding door de arts laten onderzoeken.

Gevaarlijk vergiftige stoffen zijn bij de recepten aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wassen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de ogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.EHBO - Huid

- Zuren:
Eerst met zo veel mogelijk koud water afspoelen, hierna afwassen met een oplossing van soda of natriumbicarbonaat. Ook afwassen met een oplossing van 700 g glycerine, 100 g water en 200 g 25-pcts ammoniak. Hierna bedekken met een alkalische zalf die kan bestaan uit: 100 g vaseline, 15 g paraffine-olie en 20 g magnesiumoxyde. Bij sterk zwavelzuur moet men de grootste hoeveelheid zuur eerst door droog afvegen verwijderen, hierna wordt met een krachtige straal water afgespoeld.
- Loog:
Eerst met veel koud water afspoelen, hierna met verdund azijnzuur van 2 tot 3 % afwassen of met een mengsel van 700 g glycerine, 300 g water en 100 g 80-pcts azijnzuur. Hierna wordt met boorzalf bedekt, de zalf wordt van tijd tot tijd vernieuwd.
- Broom:
Afwassen met een mengsel van 1 volumedeel 25-pcts ammoniak, 1 volumedeel terpentijnolie en 10 volumedelen alcohol.
- Phosphor:
Brandwonden, door fosfor veroorzaakt, moeten, nadat men de brandende fosfor verwijderd of met zand geblust heeft, met een warme oplossing van 5 % natriumbicarbonaat gebaad worden. Hierna brandzalf.
- Mosterdolie of andere etsende gifgassen:
Onmiddellijk afwassen met een oplossing van chloorkalk of van chlooramine. Hierna een omslag met een oplossing van kaliumpertnanganaat van 1 : 4000, verder boorzalf of vaseline.
HEBBEN

EHBO - Ogen

- Zuren:
Uitwassen met een 5-pcts oplossing van natriumbicarbonaat in water.
- Loog:
Met behulp van een oogbadje met 3-pcts boorwater uitwassen of los met de hand met 1-Pcts azijnzuur.
- Olie:
Uitwassen met alcohol van 5 %.
- Vuil:
Niet wrijven, koude omslag aanleggen. Terstond de geneesheer raadplegen.
- Traangas:
Uitspoelen met boorwater (3 % boorzuur in gedestilleerd water), hierna een alkalische ogenzalf.

EHBO - Ademgif

Terstond in de zuivere lucht brengen. Bij stilstaan van de ademhaling kunstmatige ademhaling toepassen, enige uren volhouden.
- Koolmonoxyde of lichtgas:
Zuurstof met 5 % koolzuur toedienen. Hetzelfde bij alle gevallen waarin de patiënt een blauwe gelaatskleur krijgt.
- Chloor, fosgeen:
De eerste 24 uur volkomen rust, bij blauw kleuren van het gezicht zuurstof toedienen. Inhaleren van een oplossing van zuiveringszout en natriumchloride (van elk 1 : 500), veel laten drinken.
- Nitreuze dampen:
Absolute rust, warm houden, eventueel zuurstof, geen kunstmatige ademhaling.
- Arsinen:
Deze gifgassen, die de slijmvliezen uiterst sterk prikkelen, worden door natriumbicarbonaat ontleed, dus gorgelen met een 3- tot 5-pcts oplossing van natriumbicarbonaat. Verder inademen van kleine hoeveelheden chloor, ruiken aan een fles met chloorkalk, of inademen van alcohol met chloroform of ammoniak met ether.
- Kwikzilver:
De vloer en laden, waarin zich kwikzilver bevindt, bestrooien met actieve kool die men te voren 5 % jodium heeft laten opnemen.
pleegzuster-bloedwijn

Maaggif: - Bijtende vergiften:
Zuur en loog, braken mag volstrekt niet opgewekt worden. Bij zuren geeft men een dunne pap van gebrande magnesia en water, bij loog verdunden azijn of citroensap.
- Niet bijtende vergiften:
Eerst braken opwekken door de vinger in de hals te steken of de keel flink diep met een veer te kittelen, of men geeft een braakmiddel, bv. twee eierlepels mosterd op een glas lauw water of met tussenpoos van minstens 5 minuten twee eetlepels van een 1-pcts kopersulfaatoplossing. Hierna geeft men een grote hoeveelheid Norit, enige malen een eetlepel vol aangeroerd met water, tussenruimten van 5 min. Bij vergiftiging met blauwzuur of cyaankalium geeft men bovendien een 10-pcts oplossing van natriumthiosulfaat.
- Opium en andere verdovende vergiften:
De patiënt mag vooral niet inslapen, wakker houden door tussen twee andere personen te laten wandelen. Sterke thee of koffie zonder melk laten drinken, een heet bad laten nemen.
- Zilvernitraat:
Keukenzout en water.
- Loodacetaat:
Eiwit, braakmiddel, kalium- of magnesiumsulfaat en indien mogelijk de maag leegpompen.
- Aresenicum of rattenkruit:
Bloem en water, kalkwater, melk, rauwe eieren en zoete olie, magnesiumoxyde met water.
- Carbolzuur:
Braken opwekken met zinksulfaat, hierna ijs met kalkwater of olijfolie met magnesia, verder calciumsaccharaat. Tenslotte een portie brandewijn of cognac.
- Jodium:
Eerst braakmiddel, dan veel bloem met water of pap, indien mogelijk de maag leegpompen.
- Sublimaat:
Braakmiddel, dan ferrum reductum of melk en krijt, eiwit of zinksulfaat.
- Methylalcohol:
Braakmiddel of beter de maag uitspoelen met een zeer verdunde oplossing van natriumcitraat. Hierna melk en ei met 15 g magnesiumsulfaat.
dokterstas

EHBO - Electriciteitsongevallen

Indien mogelijk moet de stroom onmiddellijk uitgeschakeld worden, in andere gevallen schuift men de stroomleiding met een droge stok op zij. Men kan het slachtoffer wegtrekken wanneer de helper gutta-percha handschoenen aan heeft. Men kan ook de hand met een droge jas of een dikke wollen lap omwikkelen. Men gaat op een droge mat staan en trekt dan het slachtoffer weg. Hierna onmiddellijk kunstmatige ademhaling toepassen.

EHBO - Verwondingen

Men mag een wond nooit uitwassen en nooit met de vingers aanraken. Ook glaswonden met vuile glazen verkregen eerst een ogenblik door laten bloeden en dan verbinden. Is bij de verwonding een slagader stuk en spuit het bloed uit de wond, dan de slagader boven de wond met een opgerolde doek afbinden.

Grotere wonden hierna met een snelverband verbinden, kleinere worden behandeld met joodtinctuur (5 g jodium, 1,5 g kaliumjodide en 93,5 g alcohol van 70 %) en dan verbonden met steriel gaas. Men mag nooit watten direct op een wond leggen, eerst komt een stukje gaas, vierdubbel gevouwen, dan watten en hierop weer gaas. Kleine verbandjes maakt men dan met kleefpleister vast.

EHBO - Vergiftige wonden

Bij een beet van slangen of dolle honden moet het lid boven de wond afgebonden worden, hierna de wond uitzuigen of uitbranden om het gif te verwijderen, bij slangenbeten met ammoniak.

Bij insectensteken wordt de angel voorzichtig verwijderd, het wondje wordt uitgezogen en dan met ammoniak ingewreven.

Wespensteken bedruppelt men met azijn of citroensap. De pijn wordt verminderd door met een mentholstift te bestrijken. Het ontsteken van de wond wordt verhinderd door omslagen met aluminiumacetaat (een eetlepel der sterke oplossing op een glas water).

HEBBEN

De inleiding is van belang voor alle pagina's van mengen & roeren, sla deze dus niet over
Inleiding

Belangrijk

Voorkom ongelukken!
Gevaarlijk of vergiftige stoffen worden veelal bij de recepten aangegeven. Men mag echter nooit vergeten dat alle chemicaliën relatief gevaarlijk zijn. Na het werken met chemicaliën moet men dus in ieder geval de handen wassen, gedurende het werk mag men met de handen niet aan de oogen komen. Bij het werken met brandbare vloeistoffen mag volstrekt geen vuur in het vertrek aanwezig zijn.

Aanvulling door vindikhier.nl
Beslist lezen!

Op deze website geven wij oorspronkelijke teksten weer uit het boek 'mengen en roeren, verschenen in de dertiger jaren. Lees vooral de hele tekst op deze pagina met onderwerpen als verwarmen (boven waterbad, ofwel au bain-marie) en andere veiligheidszaken. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bedenk dat alcoholen ook gevaarlijk kunnen zijn, ook de drinkbare ethylalcohol en dan zeker in een hoge concentratie. Want zeer brandbaar!
Sommige recepten of in recepten vermelde stoffen zijn wellicht in onbruik geraakt, niet meer verkrijgbaar, niet meer toegestaan of zelfs ronduit gevaarlijk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld asbest. Maar ook aan gevaarlijke stoffen als arsenicum en strychnine. Ga dus geen recepten namaken zonder kennis van zaken of met gevaarlijke of verboden stoffen. Met andere woorden:

'DON'T TRY THIS AT HOME'


Wij onthouden ons van iedere verantwoordelijkheid, met betrekking tot fouten in de informatie, eventuele schadelijkheid van vermelde stoffen en eventuele schadelijke gevolgen van het werken met deze stoffen of van het opvolgen van de recepten in dit boek. Ons motto is slechts: Laat oude kennis niet verloren gaan.


 
copyright © 2010 -
vindikhier.nl - all rights reserved